על התפקיד

כאנשי כספים במחלקות הכלכליות תעסקו בתכנון תקציבים ובקרת הוצאות, בתמחיר ותמחור ובבדיקת כדאיות כלכלית של פרויקטים והשקעות. כמו כן תיזמו, תובילו ותספקו תמיכה מקצועית לפרויקטים שמטרתם לשפר את רווחיות החברה. כחלק מצוות זה תעמדו בקשר יומיומי עם קבוצות האופרציה השונות שכוללות הנדסה, פיתוח ותפעול ברחבי העולם. עבודתכם תתבצע על מערכות מידע ובסיסי נתונים מתקדמים ותידרשו להדגים יכולת אנליטית ויצירתיות, כמו גם הכרה מעמיקה של הסביבה הטכנולוגית והעסקית גם יחד.

כאנשי כספים במחלקת החשבות תעסקו בעריכת דוחות כספיים לפי כללי החשבונאות הבינלאומיים, האמריקאים והישראלים, תדווחו למרכזי השקעות בנושא מענקים ורישומם, תנהלו בקרה על נכסי החברה, תמפו סיכונים עסקיים ותמצאו דרכים למיגורם. בנוסף תבצעו תשלומים לספקים בארץ ובחו"ל וכן לרשויות המס, תנהלו רישום חשבונאי, תנתחו נתונים ותבצעו התאמות חשבונאיות.

כאנשי כספים בצוות ניהול מזומנים וסיכונים עסקיים, מיסוי ותמריצי מדינה תנהלו את תיקי ההשקעות של אינטל ישראל, תעסקו בגידור מטבעות ובניהול סיכונים פיננסיים, תנהלו את המזומנים של החברה לטווח הקצר והארוך, תטפלו במיסוי החברה והפרט בהיבטים מקומיים ובינלאומיים כאחד, תעסקו במיזוגים ורכישות ותעבדו מול גופי הממשל בכל הכרוך בתמריצי ממשלה והטבות מס. צוות זה הוא מוקד השפעה מרכזי בארגון הכספים של אינטל, עובד עם פונקציות רבות בארגון ומחוצה לו ובעל חשיבות אסטרטגית ראשונה במעלה.

 

 

יש לכם את הניצוץ?

רואי חשבון, כלכלנים, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מהנדסי תעשייה וניהול או סטודנטים באחד המקצועות הללו.

אתגר ופיתוח אישי

עובדי ארגון הכספים באינטל פועלים בשיתוף עם עמיתיהם ברחבי העולם ונוטלים חלק משמעותי במהלכים חוצי חברה וגבולות. האתגרים העומדים בפני ארגון הכספים של אינטל מתרבים וגדלים ככל שהחברה גדלה ומתפתחת. משום כך חשוב לנו להבטיח את פיתוחן של היכולות המקצועיות והאישיות של עובדינו בין אם בלימודים, סמינרים, נסיעות עסקיות, קורסים ועוד.


לכל המשרות הפתוחות

Grow your network of opportunities